Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

تلفن کننده بتا خط ثابت 20 QUAD

این دستگاه قابل اتصال به خط ثابت تلفن بوده که از آن برای انواع دزدگیرها می توان استفاده کرد.در نظر داشته باشید Quadقابلیت نصب به صورت جدا گانه و بدون نیاز به دزدگیر را دارد.  

دستگاه فوق با دارا بودن کی پد و صفحه نمایشگر امکان تنظیمات را برای نصاب و کار بر آسان کرده است .

این دستگاه دارای حافظه ذخیره 20 شماره تلفن و 4 نوع تحریک (2 تحریک مثبت و 2 تحریک منفی) می باشد که هر تحریک دارای پیام مجزا بوده که با فعال شدن هرتحریک پیام مورد نظر پخش می شود.
این دستگاه قابل اتصال به خط ثابت تلفن بوده که از آن برای انواع دزدگیرها می توان استفاده کرد.در نظر داشته باشید Quadقابلیت نصب به صورت جدا گانه و بدون نیاز به دزدگیر را دارد.  

دستگاه فوق با دارا بودن کی پد و صفحه نمایشگر امکان تنظیمات را برای نصاب و کار بر آسان کرده است .

این دستگاه دارای حافظه ذخیره 20 شماره تلفن و 4 نوع تحریک (2 تحریک مثبت و 2 تحریک منفی) می باشد که هر تحریک دارای پیام مجزا بوده که با فعال شدن هرتحریک پیام مورد نظر پخش می شود.
1 2 3 4 5