Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

مگنت سیمی M31

بدنه abs و ضد ضربه ای دارند.

فاصله حداکثر ۱۵ سانتی متر

بدون نیاز به تغذیه

 قابل اتصال به انواع دزدگیر و سانترال های مختلف 

 
جهت پوشش درب های ورودی و پنجره ها در محیط استفاده میشوند. از دو قسمت سنسور و مگنت تشکیل شده که قسمت ثابت که همان سنسور است روی درب و قسمت متحرک یا مگنت روی بخش متحرک نصب می شود.درشرایطی که درب بسته است،مدار سیستم دزدگیر توسط کنتاکت مگنت بسته نگه داشته می شود.چنانچه ورود غیرمجاز انجام پذیرد و درب باز شود،دوقطعه مگنت از هم فاصله گرفته وباعث باز شدن مدارسیستم دزدگیر میگردد که این باعث به صدا درامدن آژیرها و اعلام خطر می گردد.
1 2 3 4 5